ТВОИТЕ ПРЕДАВАЧИ

Филип Петровски

Магистер по Mенаџмент на информации – Специјализација во Business Intelligence на NOVA IMS во Лисабон

Даниела Алексоска

Дипломиран инженер по електротехника и информациски технологии на ФЕИТ

Стојанчо Туџарски

Дипломиран машински инженер и инженер по информатички науки на факултетите во Скопје

Марко Пајковски

Дипломиран инженер по економија, менаџмент и компјутерски науки на Универзитетот Bocconi, Милано

Нида Карамети

Дипломиран инженер на ФИНКИ / Business Intelligence; Data Analytics;Data Visualization

Елена Трајкоска

Дипломиран инженер на ФИНКИ/Координаторка на Академијата на Data Masters

Владимир Десановски

Дипломиран економист на универзитетот во Марибор, Словенија / Data Analysis;Business Intelligence;Data Visualization

Зорица Карапанчева

Дипломиран инженер по информатички науки и компјутерско инженерство | Data Engineer; Business Analyst

Сања Станчевска

Дипломиран инженер по електротехника и информациски технологии  | Data Analytics, Data Visualization, Business Intelligence

Богдан Постолов

Дипломиран инженер на техничкиот Универзитет во Острава | BI Developer

Кариерен ментор

Доколку сте личност која работи со податоци или сакате да се насочите кон полето на Data Science, но не сте сосема сигурни како да го сторите тоа, нашиот кариерен ментор ќе ви помогне да ја донесете вистинската одлука за градење на кариера и надградба на знаење.
 
Пополнете го формуларот и пријавете се.

   

  Гости предавачи

  Кариерен ментор

  Доколку сте личност која работи со податоци или сакате да се насочите кон полето на Data Science, но не сте сосема сигурни како да го сторите тоа, нашиот кариерен ментор ќе ви помогне да ја донесете вистинската одлука за градење на кариера и надградба на знаење.
   
  Пополнете го формуларот и пријавете се.