ТВОИТЕ ПРЕДАВАЧИ

Филип Петровски

Магистер по Mенаџмент на информации – Специјализација во Business Intelligence на NOVA IMS во Лисабон

Даниела Алексоска

Дипломиран инженер по електротехника и информациски технологии на ФЕИТ

Стојанчо Туџарски

Дипломиран машински инженер и инженер по информатички науки на факултетите во Скопје

Кариерен ментор

Доколку сте личност која работи со податоци или сакате да се насочите кон полето на Data Science, но не сте сосема сигурни како да го сторите тоа, нашиот кариерен ментор ќе ви помогне да ја донесете вистинската одлука за градење на кариера и надградба на знаење.
 
Пополнете го формуларот и пријавете се.

   

  Гости предавачи

  Кариерен ментор

  Доколку сте личност која работи со податоци или сакате да се насочите кон полето на Data Science, но не сте сосема сигурни како да го сторите тоа, нашиот кариерен ментор ќе ви помогне да ја донесете вистинската одлука за градење на кариера и надградба на знаење.
   
  Пополнете го формуларот и пријавете се.