Филип Петровски

Ко-основач
Магистер по Mенаџмент на информации - Специјализација во Business Intelligence на NOVA IMS во Лисабон

Професионалец со долгогодишно искуство во областа на Data Architecture, Data Analysis and Modeling, Prediction Models и Data Warehousing. Искусен во сите делови од животниот циклус на Business Intelligence проект, почнувајќи од пред-продажба и бизнис анализа, до визуелизација на податоци и премин во производство. Горд на постојано подобрување во 5-те најважни точки на еден Data Scientist, а тоа се решавање на проблеми на податоци, програмерски начин на размислување, математика, визуелизација и комуникација. Филип ќе биде твој личен ментор кој ќе го пренесе сето свое искуство во Business Intelligence (BI) и Machine Learning (ML).