ОБЛИКУВАЈ ЈА СВОЈАТА ИДНИНА

Единствена специјализирана Академија за работа со податоци во Македонија

Биди дел од новата генерација на аналитичари на податоци. Совладај ги најновите техники за моделирање и ефикасно користење на податоци и самостојно решавај ги најважните предизвици со кои се соочува секој бизнис.

ОБЛИКУВАЈ ЈА СВОЈАТА ИДНИНА

Единствена специјализирана Академија за работа со податоци во Македонија
Биди дел од новата генерација на аналитичари на податоци и совладај ги најновите техники за моделирање, ефикасно искористи ги податоците и самостојно решавај ги најважните предизвици со кои се соочува секој бизнис.

ОБУКИ ЗА ИНДИВИДУИ

Обука за Data Analyst

Цена:

36.000 денари

Почеток:

Мај 2024

Опис:

Основна обука за анализа на податоци

Хибридна обука:

Online со работилници во живо

Времетраење:

16 недели (91 час)

Динамика:

Понеделник (17:30-20:00)
Среда (17:30-20:00)
Секој втор петок (17:30-20:00)

Техничка работилница:

Секој петти час од предавањата (17:30-20:00)

Обука за применета напредна аналитика

Цена:

70.000 денари

Почеток:

По исполнување на број на пријави

Опис:

Напредна обука за применета аналтика

Хибридна обука:

Online со работилници во живо

Времетраење:

3 месеци + 15-30 денови изработка на проект

Динамика:

Понеделник (17:30-20:00)
Среда (17:30-20:00)
Секој втор петок (17:30-20:00)

Техничка работилница:

Секој петти час од предавањата (17:30-20:00)

Data Analytics in Finance

Цена:

39.000 денари

Почеток:

По исполнување на број на пријави

Опис:

Обука за ефективно и ефикасно носење на значајни финансиски одлуки

Хибридна обука:

Online со работилници во живо

Времетраење:

16 недели (91 час)

Динамика:

Понеделник (17:30-20:00)
Среда (17:30-20:00)
Секој втор петок (17:30-20:00)

Техничка работилница:

Секој петти час од предавањата (17:30-20:00)

Data Analytics For Business Decision Making

Цена:

36.000 денари

Почеток:

По исполнување на број на пријави

Опис:

Обука за ефективно и ефикасно носење на значајни бизнис одлуки

Хибридна обука:

Online со работилници во живо

Времетраење:

16 недели (91 час)

Динамика:

Понеделник (17:30 – 20:00)
Среда (17:30 – 20:00)
Секој втор петок (17:30 – 20:00)

Техничка работилница:

Секој петти час од предавањата (17:30 - 20:00)

ОБУКИ ЗА КОМПАНИИ

Data Analytics за компании

Што добива вашата компанија:

Tailor-made обуки за компании

Што добива вашата компанија:

БЕНЕФИТИ ОД АКАДЕМИЈАТА

Специјализиран пристап за пренесување на знаење

Нашиот пристап кон едукацијата се темели на пренесување на реални искуства. Ова е клучно за секој слушател, бидејќи од прва рака можеме да пренесеме техничко знаење, како и начин на размислување и решавање проблеми при работа со податоци.

Предавачи со интернационално искуство

Предавачите на Академијата се дел од тимот на компанијата Data Masters. Станува збор за професионалци со интернационално искуство кои активно работат на светски проекти за реномирани клиенти од областа на Data Science.

Усовршување на знаењата или преквалификација

Data Masters Академиите се составен дел од консултантскиот бизнис на Data Masters. Нивната главна цел е да им помогнат на индивидуалците кои сакаат да се доквалификуваат или преквалификуваат, но и на водечките компании од бизнис секторот да изградат сопствени кадри.

Data Science Академија верификувана од МОН

Програмата на обуките и академиите е сертифицирана од Министерството за образование и наука, изработена според стандардите на Центарот за образование на возрасни. По завршувањето на предавањата, се изработува проект кој носи сертификат и преставува почетна точка за градење на лично портфолио на слушателот.

ЗОШТО КАРИЕРА ВО DATA SCIENCE?

Работни можности

Поради тековниот недостиг на Data Science кадри на пазарот, знаењата и вештините од нашите обуки нудат големи работни можности.

растечка заедница

Иако бројката на експерти во Data Science заедницата во Македонија е ограничена, голем е бројот на кандидати кои се одлучуваат за реквалификација во ова поле.

Огромна побарувачка

Data Science не е само глобален „тренд“ на технологијата, туку и реална потреба на индустриите за обучен кадар и експертиза во полето.

Аналитички пристап

Data Science го поттикнува критичкото размислување кое е искучително важно во пристапот за решавање на бизнис проблеми во различни области.

Вештини и способности

Техничките атрибути на еден Data Scientist вклучуваат вештини од аналитика, визуелизација на податоци и предиктивно и дескриптивно моделирање.

Работни позиции

По завршувањето на нашите обуки можете да работите како Data Analyst, BI Analyst, Data Consultant, BI Consultant, Data Scientist, ML Engineer.

DATA ANALYTICS & DATA SCIENCE

КАРИЕРЕН МЕНТОР

Вашата кариера водена од врвни експерти

Доколку сте личност која работи со податоци или сакате да се насочите кон полето на Data Science, но не сте сосема сигурни како да го сторите тоа, нашиот кариерен ментор ќе ви помогне да ја донесете вистинската одлука за градење на кариера и надградба на знаење.

Бесплатно
советување

НАШИ СТУДЕНТИ