Нина Максимовиќ

Магистер по банкарство и финансии на Универзитетот Sheffield

Database developer со повеќегодишно искуство и работа во IT секторот во банкарската индустрија. Поседува специјализирано знаење во областа на презентација на податоци за бизнис анализа преку SQL, изработка на финансиски извештаи и работа со екстензивни дата сетови. Нина своето теоретско и практично знаење за податоците и аналитика од банкарската индустрија го пренесува на интутитивен и јасен начин.