Марко Пајковски

Дипломиран инженер по економија, менаџмент и компјутерски науки на Универзитетот Bocconi, Милано

Data Scientist со искуство во Data Cleaning, Data Preprocessing, Data Visualization и Process Optimization. Поседува специјализирано знаење во областа на статистичка анализа и оптимизација на бизнис процеси (Manufacturing and trucking). Како резултат на големото искуство собрано преку работа на проекти од повеќе индустрии, со Марко ќе успеете да навлезете во структурата на бизнис податоците и да научите како истите да ги анализирате.