Мишел Муцунска

Дипломиран инженер по автоматика и роботика

Data Scientist со искуство во Data Mining, Data Engineering, Data Visualization, со специјализирано знаење во областа на финансии и бизнис процеси. Преку своето комбинирано знаење и искуство во индустријата, Мишел ќе ве упати во анализата на податоци со помош на Python, како и техниките при развивање алгоритми од областа на машинското учење. Дополнително, ќе Ви го сподели нејзиното знаење во поглед на бизнис логиката при работата со податоци, важноста на машинското учење како и неговото пресликување на бизнис процесите.