Сања Станчевска

Дипломиран инженер по електротехника и информациски технологии  | Data Analytics, Data Visualization, Business Intelligence

Сања ќе ви ги пренесе нејзините знаења, како и значењето и важноста на Microsoft Power BI, една од најпопуларните алатки за BI аналитика која нуди создавање на дашборди во реално време. Преку искуството добиено со работа на проекти од различни области, ќе ви помогне да ја совладате оваа корисна алатка, која со одредени трансформации на податоците преку DAX (Data Analysis Expressions language) и интерактивни визуелизации овозможува носење на подобри и побрзи бизнис одлуки.