Дина Саровска

BI Team Lead | Data Architect
BI Team Lead | Data Architect

Дина Саровска е магистер по Information Management на факултетот NOVA IMS во Лисабон, каде што се стекнува со знаење од областа на Business Intelligence, Data Science и Advanced Analytics. Во својата 7+ годишна кариера работи на проекти од најразлични домени, од банкарство, финансии и осигурување па се до авијација и човечки рерусри. Работното искуство го стекнува на домашни проекти, но и на работа со интернационални клиенти од Португалија и Швајцарија.

Со помош на SQL, јазикот за манипулација на податоци, Дина ќе ве воведе во светот на податоците и ќе ви ја долови важноста на истите во процесот на носење бизнис одлуки. Воедно ќе ви го пренесе своето знаење за Data Warehousing, Data Modeling и Data Engineering.