Арбен Османи

Дипломиран инженер на ФЕИТ

Data Scientist кој преку работата на многубројни HR проекти ја доближува примената на Data Science во овој сектор, теоретски и практично. Преку своето значајно искуство стекнато во работата со NLP, ETL и backend проекти поврзани со оваа област, Арбен ќе Ве воведе во свет во кој управувањето со човечки ресурси во рамките на една компанија не е воопшто комплицирано. Дигиталното складирање на документи и мониторирање на KPIs се само дел од новите вештини кои можете да ги стекнете преку неговите предавања. Неговиот удел во градење на machine learning модели во областа на човечки ресурси го прави совршен избор на знаење од оваа област.