Андреј Брова

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии - ФЕИТ | Data Scientist

Data Scientist кој има искуство во Data Cleaning, Data Preprocessing, Data Visualization, Process Optimization and Machine Learning. Андреј има работено на интернационални проекти во различни индустрии.
Има специјализирано знаење за статистичка анализа, визуелизации на податоци, оптимизација и автоматизација на деловните процеси и ќе ви помогне да научите како да манипулирате со податоците и донесувате подобри бизнис одлуки.