Мартина Наумовска

Магистер по Artificial Intelligence на Техничкиот универзитет во Виена

Магистер по Artificial Intelligence (AI) со практично искуство како Data Scientist (со фокус на градење machine learning модели за осигурителни компани и NLP проекти), Мартина ќе ти помогне да навлезеш длабоко во областа на Data Science и ќе ти го пренесе нејзиното долгогодишно практично и теоретско искуство.