Нида Карамети

Дипломиран инженер на ФИНКИ / Business Intelligence; Data Analytics;Data Visualization

Преку своето искуство како Data Analyst во различни индустрии и бизнис процеси, Нида ќе ви покаже колкава е важноста на добро структурирани податоци преку визуелен приказ со алатката Power BI. Работејќи на проекти кои ги опфаќаат продажбата, банкарските трансакции и финансиите, ќе ве научи како да креирате метрики, преку интерактивна презентација на анализираните податоци за носење на подобри одлуки.