Елена Трајкоска

Дипломиран инженер на ФИНКИ/Координаторка на Академијата на Data Masters

Елена со своето знаење ќе Ве воведе во светот на Бизнис Интелигенцијата преку алатката за визуелизација на податоци Microsoft Power BI. На нејзините предавања ќе научите како од дата база или структурирани податоци, со помош на DAX функции, да извлечете релевантни заклучоци од истите. Исто така, Елена до вас ќе ги доближи многубројните визуелизации коишто ги нуди оваа алатка за да креирате интеркативни дашборди.