ОБУКИ & АКАДЕМИИ

Обуки за компании

Една од клучните цели на нашиот пристап на едуцирање компаниски кадар е да го надградиме знаењето на вашиот тим трансформирајќи ги во интерни Data Masters во вашата организација. Тоа го реализираме преку обуки обликувани според потребите на вашиот бизнис или организација кои одговараат на целите што ги имате поставено, како и знаењето и вештините што вашиот тим веќе ги поседува.
Нашите обуки вклучуваат анализа на предизвците со кои се соочувате, како и на податоците што ги поседувате, врз што потоа правиме план за обуки користејќи ги тие податоци за да ги обучите членовите на вашиот тим.

Видови на обуки што ги реализираме:

Области во кои ја применуваме нашата експертиза:

Сакате да го надградите знаењето на вашиот тим?
Побарајте понуда!

     

    Интервјуа со нашите студенти