ОБУКИ & АКАДЕМИИ

Data Science for Teens

Data Science е област што заслужено е на врвот на листата на најатрактивни професии во денешно време. Воедно е наука што го поттикнува логичкото размислување и способноста за изнаоѓање на решенија и токму затоа од огромно значење е да ги воведеме и најмладите во data – driven ерата што е пред нас.

Во таа насока, создадовме едномесечна програма преку која најмладите ќе можат да ги направат првите чекори во областа на Data Science покажувајќи им што сè ни овозможува технологијата денес, како да го развиваат логичкото размислување и способноста за решавање на проблеми, а воедно и заедно ќе развиеме креативни идеи и начини за решавање на одредени предизвици.

Кои се придобивките од изучување на Data Science?

Data Science на некој начин ни помага да ѕирнеме во иднината со помош на бројките (податоците). Денес, речиси сè што правиме се зачувува како податоци, а нивното правилно користење и анализа ни овозможува да дојдеме до одредени заклучоци. И токму тука доаѓа на сцена Data Science – наука која овозможува да се справиме со сето тоа мноштво од податоци. Бидејќи е спој од математика и програмирање, нејзината примена во различни видови на области е огромна, а придобивките од нејзиното изучување од рана возраст се многубројни. 

Преку нејзиното изучување најмладите имаат можност да се стекнат со логички и аналитички начин на размислување, да научат дека податоците се всушност присутни во целокупното наше живеење и да го согледаат нивното значење (на пример: колку пати сте ја играле вашата омилена игра преку апликација на телефонот; како да предвидите дали утрешниот ден ќе биде сончев или дождлив користејќи историски податоци итн.). Во суштина, математиката е двигател на многу нешта околу нас кои претставуваат секојдневие и доколку вашето дете поседува афинитети кон математика и програмирање, Data Science  е одличен начин за да го насочите неговиот талент.

Опис на обуката

За прв пат кај нас, Data Masters создаде обука за млади која има за цел да ги воведе, упати и насочи кон можностите што ги нуди Data Science. Почнувајќи од основни концепти на програмирање, преку анализа, па сè до визуелно прикажување на податоците, благодарение на оваа обука тие ќе умеат сами да расудуваат правилно и да донесат одредени заклучоци.

Програмата е така создадена да им даде основа и да ги подготви за понатамошна надградба на знаење во полето на Data Science. Оваа наука е иднината, а ние би сакале да им помогнеме на најмладите да ја дочекаат подготвени, нудејќи им врвно знаење.

За кого е наменета?

Обуката е наменета за млади на возраст од 13 до 18 години.

За учество во обуката не е потребно предзнаење, но секако се препорачува за оние кои веќе имаат афинитет кон бројки и програмирање.

Што е опфатено во оваа обука?

Во овој дел ќе објасниме што е Data Science, зошто податоците се толку важни и кои се основните чекори кои треба да ги знаете за да навлезете во оваа област.
Бидејќи најкористен за Data Science и сè попопуларен програмски јазик е Python, токму него ќе го користиме за да се запознаеме со одредени податоци, да научиме да прочитаме каква информација ни носат податоците и што би можеле да направиме со истите.
Во оваа фаза, посетителите ќе стекнат поголема програмерска самодоверба и користејќи ги функционалностите кои ги нуди Python, ќе научат како се манипулира со податоците и како се интерпретираат истите. Во овој дел се поттикнува аналитичкиот и логички начин на размислување кај децата.
Откако ќе го поминеме делот со анализирање, ќе научиме и како визуелно да ги претставиме податоците со кои работиме, какви типови на графичко претставување постојат и што претставува секој од нив.
Овој модул ќе го искористиме за секој од учесниците да сработи мини проект, односно да успее да направи анализа на дадени податоци со изучените техники и со помош на Python да извлече заклучоци кои ќе вклучуваат и визуелизации.

Направете го првиот чекор кон вашата иднина.
Пријавете се!

     

    Интервјуа со нашите студенти