Најбараните IT професии во 2021

Најбарани IT професии

Професионалците од IT светот веќе години наназад се на врвот на листата на најбарани професии. Имајќи предвид дека овој свет опфаќа мноштво од различни професии, на кои постојано се надодаваат нови, прогресот во ова поле само зборува дека иднината ќе создаде голем број на нови професии или хибрид кој поврзува некои што сега функционираат засебно.

Сепак постојат одредени професии што се особено барани и според листата пренесена од CIO, меѓу 10-те позиции што се очекува да бидат меѓу најбараните во текот на 2021 во САД се наоѓаат следниве: 

  1. Security professional (information, systems, network, data, cloud)
  2. Cloud architect
  3. Database administrator
  4. Programmer analyst
  5. Systems analyst
  6. Mobile applications developer
  7. Network administrator
  8. Software developer
  9. DevOps engineer
  10. Help desk & desktop support

Извор: CIO