Стојанчо Туџарски

Дипломиран машински инженер и инженер по информатички науки на факултетите во Скопје

30 години во ИТ индустријата, од тоа последните 10 години активно инволвиран во Data Mining, Machine Learning, Predictive Analysis, Neural Networks, AI, Deep Learning, NLP, NLG. Фокусиран на Recommendation Systems, NLP и Data Science за финансии.

Ќе ве упати во некои од последните достигнувања во Data Science и AI, како и некои поопшти работи, како Assembling ML models и Feature Selection and Engineering.