Симон Милошевски

Магистер по Финансиски менаџмент на Nyenrode Business Universiteit во Холандија

Доктор по науки на Универзитетот Стафордшир во Велика Британија, во областа на применета економија. Во неговата академска кариера има предавано статистика, методи на истражување и економетрија, како и предмети од областа на финансиите. Симон ќе ти помогне да навлезеш во светот на напредна математика и статистика.