Милан Стојановски

Дипломиран инженер на ФИНКИ /Business Intelligence; Data Analytics; Data Visualization/

Милан ќе ве научи како да ги соберете, анализирате и визуелизирате податоците со помош на Power BI алатката на начин да се добие јасна слика и анализа на бизнисот. Со помош на DAX јазикот за анализа на податоци кој се користи во Power BI ќе Ве научи како да направите напредни аналитики, метрики, функции и добиете важни информации од вашите податоци кои се важни за ефикасноста во бизнисот.