Александра Крстевска

Business Intelligence Developer

BI Developer со искуство во областа на data warehousing и data visualization особено во делот на финансии и продажба.

Александра преку интерактивна настава ќе ви помогне да ја совладате една од најкористените алатки за визуелно претставување на податоците – Power BI. Воедно преку изучување на јазикот DAX (Data Analysis Expressions) ќе ви го прикаже логичкиот аспект на алатката и како со помош на истата да правите одредени трансформации на податоците и напредни анализи, а како резултат да носите брзи и ефективни одлуки.